Bộ ảnh "Cô Ba Sài Gòn" do Nhiếp ảnh Eva Studio thực hiện và tặng Lọ Lem Đất Võ Minh Đan

Bộ ảnh "Nàng thơ" do Nhà văn trẻ Hoàng My thực hiện và tặng Lọ Lem Đất Võ Minh Đan.

Bộ ảnh "Em gái mưa" do Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thân Hồng Tình thực hiện và tặng Lọ Lem Đất Võ Minh Đan.

Bộ ảnh "Huế mơ" do Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thân Hồng Tình thực hiện và tặng Lọ Lem Đất Võ Minh Đan.

 

Bộ ảnh "Tuyết nhiệt đới" do Mr Thanh Huyền thực hiện và tặng Lọ Lem Đất Võ Minh Đan.

 

Thiết kế Website tại Saco.vn

Top