Cuối tuần

rồi lại cuối tuần

lòng ta còn giữ nguyên phần... Lọ Lem

 

Mấy mùa giêng em gánh

có mùa nào đơm bông?

hỏi lòng:

- chờ áo mới

ngọn gió xuân đèo b

Người ta có hơn một lần phụ nhau

ta có hơn một lần yêu nhau

người ta có hơn một lần dối nhau

ta có hơn một lần vì nhau mà sống thật

 

Anh về…

như hẹn trăm năm

 

Rào rạt ái...

trăng lên nằm lụa da

 

Bao nhiêu yêu thương khâu kín một hình hài?

em rửa cơn buồn bằng thứ mùi đàn bà phá giá

sợi tóc buộc câu yêu

lá vàng môi buông thả

nước mắt ứa nhựa thân xanh

Tình trường thuyền khẳm trên sông

chọn chi con nước ngược dòng... rồi đau

thiếu thừa một chỗ nông sâu

giữa hai khoảng trống... lấp sao... gió lùa

 

Thiết kế Website tại Saco.vn

Top