Truy cập: 3,138,607 lượt

Lau

Có gì đâu mà thở than cho loài cỏ lau mềm yếu

nỗi buồn, niềm vui đâu phải chuyện vô tình

mải miết với tình yêu của gió... 

 

Top