Truy cập: 3,428,049 lượt

Chuyện hai nàng

Nàng lon cùng với nàng lu

Hai nàng lợi hại, mấy cu coi chừng

 

Nàng lon sợ “dấu” bảo ngưng

Nàng lu hiến kế nước dùng dân gian

 

Hai nàng “đẹp” tựa “nữ hoàng”

Nàng lon “sang” tựa chủ hang Cát Bà

Nàng lu “giỏi” hứng nước ta

Chân trời mặt đất bao la tình nàng

 

Mấy cu chớ có nói ngang

Lon lu hợp sức lên sàn là thăng

Ô dù bổng lộc trời ban

Một cục... một tiến... đằng đằng tác oai

 

Mấy cu chỉ có củ khoai

Không lo gìn giữ, đứng ngồi quàng xiên

 

Này này Mỵ nói nghe ghiền:

Lon thêm dấu, nước lu miền Tây đô

Rì rào sóng vỗ nhấp nhô

Khoai kia chín rũ cơ đồ ngày đêm

 

Hiểu hôn anh? Hiểu hôn em?

 

Mần thơ cóc, ta ngồi xem tấu hài!

Saigon, ngày 13/7/2019

Top