Truy cập: 5,244,968 lượt

Tiễn...

Nụ cười anh

lều bều sông

đau loang lở

chảy...

một dòng thương yêu

trăm năm đá ngủ xanh rêu

em ngàn năm

đợi một chiều bên anh

 

Gần nhau giấc mị còn hương

anh mây lạc

bước lên đường ủ ê

nửa hồn nửa cảnh mê mê

hỏi ngọn gió

trôi mây về nơi nao

 

Hiên trăng

bóng sầu nghêu ngao

môi em lạnh

áo lao xao nhịp cầu

thề xưa hẹn buổi mưa ngâu

sông ong óng

kinh nguyện cầu giữa đêm

mỏi mê em

đời lênh đênh

tiễn

anh về lại mông mênh lưng trời

 

Dây đàn chùng

âm rụng rời

phách sai nhịp lỗi bời bời cõi riêng

tiễn anh

cỏ ngậm sương miền

đồi khe ngóng

bờ nghiêng nghiêng gió nhiều

Saigon, 05/2009

Top