Đơn vị đồng hành
Truy cập: 5,520,242 lượt

Di cảo của Nhà thơ Hoa Níp: tập thơ Bao giờ đến được cánh đồng và tập truyện ngắn Nàng là nước Mỹ, với sự đóng góp vật chất và tinh thần của các thành viên Ban Nhà văn trẻ, gửi đến người em tài hoa, bạc mệnh.

 

Thời gian qua, theo dõi tình hình đời sống sáng tác của người viết trẻ, tôi nhận thấy nhiều tác phẩm hay đã xuất hiện với cái nhìn rất mới về cuộc sống bằng thơ, tạo nên mạch cảm xúc đặc biệt cho người đọc.

 

Top