Truy cập: 5,245,041 lượt

Di cảo của Nhà thơ Hoa Níp (1985-2016) được Lọ Lem và bạn bè văn chương yêu mến hỗ trợ in ấn

Di cảo của Nhà thơ Hoa Níp: tập thơ Bao giờ đến được cánh đồng và tập truyện ngắn Nàng là nước Mỹ, với sự đóng góp vật chất và tinh thần của các thành viên Ban Nhà văn trẻ, gửi đến người em tài hoa, bạc mệnh.

 

Top