Truy cập: 4,660,447 lượt

Kính thưa những tấm lòng vàng! 

Khi chúng ta và gia đình hàng ngày được sống, được làm việc, được vui chơi giải trí, được hạnh phúc,… thì vẫn còn rất nhiều người xung quanh ta thiếu may mắn hơn. Họ không chỉ trải qua một đời sống vật chất thiếu thốn, khó khăn mà ngay cả đời sống tinh thần cũng gần như không có gì. Chính bởi họ nghèo nên chúng ta mới có cơ hội để nhận biết sự giàu có của mình, từ trong tâm hồn sâu thẳm, từ trái tim bao dung.

Top