Truy cập: 3,358,087 lượt

Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai từ Bỉ về Việt Nam ra mắt tập thơ "Tổ quốc gọi tên" tại Bảo tàng Phụ nữ.

 

Nhà báo - nhà thơ Bùi Nguyễn Trường Kiên ra mắt tập thơ "Ru cho một thuở" tại Cafe Nguyệt Quế, Võ Văn Tần, Q3.

 

Top