Đơn vị đồng hành
Truy cập: 5,412,813 lượt

Trao tặng Thiết bị điện tử cho Trường THPT Quang Trung, Tây Sơn, Bình Định

Lọ Lem Đất Võ Minh Đan cùng đồng môn khóa 94-97 trao tặng Trang thiết bị điện tử cho Trường THPT Quang Trung, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

 

 

Top