Đơn vị đồng hành
Truy cập: 5,412,822 lượt

20 suất học bổng trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường PTTH Quang Trung, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Lọ Lem Đất Võ Minh Đan trao 20 suất học bổng cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập, có hoàn cảnh khó khăn tại trường PTTH Quang Trung, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định năm 2015.

 

 

Top