Truy cập: 4,660,443 lượt

Quên nhớ vầng trăng khuyết hay tròn

Em khoe môi mắt chẳng còn son

Vọng tưởng như thời chưa 18

Mỗi bước em đi, kệ thiệt hơn

 

Người ta có hơn một lần phụ nhau

ta có hơn một lần yêu nhau

người ta có hơn một lần dối nhau

ta có hơn một lần vì nhau mà sống thật

 

Bao nhiêu yêu thương khâu kín một hình hài?

em rửa cơn buồn bằng thứ mùi đàn bà phá giá

sợi tóc buộc câu yêu

lá vàng môi buông thả

nước mắt ứa nhựa thân xanh

Khi cảm xúc nhượng bộ

lý trí vứt mạnh tình nhân vào sọt rác

chẳng cần tìm lý do cho điều phải mất

 

Cuộc đời đàn bà

được phẫu thuật

bởi rượu thánh đàn ông

 

Về đi anh

đánh thức que diêm đỏ lửa trong em

đỏng đảnh nằm ngoài mép cửa...

 

Top