Truy cập: 5,118,382 lượt

Tha thứ là một món quà

Trong cuộc đời, có mấy ai chưa từng làm tổn thương người khác, mấy ai chưa từng có cảm giác tức giận, hận thù. Nhưng, ngay khi cơn giận xuất hiện, bản thân chúng ta không còn được bình yên nữa, tâm trí luôn căng thẳng mỏi mệt, sự tổn hại sức khỏe là điều khó tránh khỏi. Ai cũng hiểu sự thù hận luôn ẩn chứa trong những tâm hồn nhỏ nhen, hẹp hòi.

 

Nếu cứ nuôi mãi thù hận, ta cũng chẳng khác kẻ thù của ta. Nhưng nếu ta dẹp bỏ thù hận, ta sẽ là người cao thượng hơn.

 

Việc bà Tôn Nữ Thị Ninh quyết “tống cổ” ông Bob Kerrey ra khỏi ĐH Fulbright và Việt Nam cho thấy từ tận trong lòng bà còn nặng mang thù hận với Mỹ, mà điều đó không chỉ tổn hại đến cá nhân Bà, người dân VN cũng bị vạ lây, sự trả giá là không nhỏ.

 

Chúng ta không thể thay đổi lịch sử, nhưng hãy thay đổi tư duy và xoá bỏ thù hận. Tha thứ là một món quà!

 

Ở vai trò là Chủ tịch Quỹ Hoà bình và Phát triển, bà Ninh nên là người kết nối hơn phản đối một dự án giáo dục mà tôi tin có lợi cho thế hệ trẻ VN trong tương lai.

Ký tên

Tri thức

Top