Truy cập: 3,428,047 lượt

Bình minh là một giấc mơ

Lò ơi, củi biến thành mùn

Sao chưa đến lượt ngụy hùng tham ô

Cá mè một lứa, sóng xô:

"Dẫu trên có nóng, dưới vờ như không"

 

Lò ơi, đừng có khoanh vùng

Thằng Y, con X còn trong nhiệm kỳ

Một bầy lợi ích sân si

Việc lò, lò đốt cớ gì phân vân

 

 

Quy trình, kinh nghiệm rút dần

Sao còn chậm trễ, hay đang diễn hài?

Nào Thể, nào Nhạ bắt tay

Thay phí thành giá đọa đày Nhân dân

 

Trò đời sau - trước tranh phần

Công thì giành, tội thì sân kia làm

Tiền - quyền thực dạ bạn thân

Cặp đôi hoàn hảo muôn đàng rối ren

 

Lò ơi, vì nước chớ hèn

Đốt cho thiên hạ một phen thỏa lòng

 

Có thằng vừa dốt vừa ngông

Đã ngu còn gắng lòng vòng thêm ngu

Có thằng vừa điếm vừa mù

Đã tham còn khoái bù lu mình giàu

Lạy ông, rằng ở bụi cau

Đi buôn chổi đót, mà thâu khối tiền

 

Nước tôi, lắm quỷ nhiều điên

Khắp nơi đều dán Tiền - Quyền làm oai

Nước tôi biển rộng, sông dài

Rừng "vàng", suối "bạc",...

Ăn mày đói run

 

Nước tôi, mai ấy mịt mùng?

Hoàng hôn từ đáy thâm cung phủ mờ

 

Bình minh là một giấc mơ...

31/5/2018

Top