Truy cập: 3,428,052 lượt

Hãy cứu lấy vẹn nguyên hình chữ S

Hãy cứu lấy vẹn nguyên hình chữ S

Bằng lương tri, nhuệ khí Vua Hùng

Bao khó nhọc máu xương dựng nước

Phất ngọn cờ đào Hoàng đế Quang Trung

 

 

Đừng chỉ nghĩ rồi share, like là đủ

Tổ quốc cần ta cầm súng diệt thù

Tổ quốc gọi ta thức khi say ngủ

Bởi giặc tàu chuyên chở những lời ru:

Nào viễn cảnh thiên đường nơi ảo mộng;

Nào đặc khu sinh lợi đến muôn đời;

Nào đồng chí giàu nghèo cùng đấu cật;

Nào anh em máu thịt giống nòi;....

 

Đừng mê sảng tin những lời dẫn dụ

Nghe êm tai như rót mật làm mồi

Trần Ích Tắc hàng thần còn vết nhục

Rửa bao giờ hết được tanh hôi

 

Đừng chìm mãi trong hũ hèm nô lệ

Rượu càn khôn biết uống cầm chừng

Dòng máu Việt đâu dễ gì khuất phục

Mau đứng lên viết tiếp sử Trưng Vương

 

Đừng sợ hãi, ta ơi, đừng sợ hãi

Mệnh Nhân dân là thiên mệnh anh hùng

Hãy giữ nước như giữ từng hơi thở

Từ phút này, ta quyết tòng quân

 

Ai có súng, hãy bắn vào giặc dốt

Ai có dao, hãy chặt đứt tham tàn

Ai có lửa, thắp trái tim thành đuốc

Cả hoa hồng, cũng bung cánh hiên ngang

 

Hãy cứu lấy vẹn nguyên hình chữ S

Sức Nhân dân là sức mạnh phi thường

Hãy xoá bỏ thù riêng chung ngày trước

Cùng đồng lòng khởi nghĩa tiến công.

8/6/2018

Top