Truy cập: 3,428,032 lượt

Nghĩ về người dân vườn rau Lộc Hưng

Có cái đúng sai rất cần thời điểm

Luật pháp vô tình hay trời đất vô tâm?

Những máy xúc cúi đầu làm nô lệ

Những tù và bất lực hoá câm

 

 

Thương nụ mai vừa cười đón gió

Tiếc nàng Xuân tan tác sắc vàng

Có mái ấm vừa xây bằng máu

Tiệc rượu mừng chưa kịp...

Vỡ tan

 

Dân có lỗi, dân sửa sai lúc khác

Trước thềm Xuân, ai cũng muốn sum vầy

Chim có tổ, người có nhà trú ngụ

Đạo lý này, quyền lực đã hay?

 

Có cái đúng sai rất cần cân nhắc

Luận tội dân, phải thấu lý đạt tình

Sao có thể lặng im và quy phục

Báo chí ở đâu, ai có thể cầm tin?

 

Mà nào phải tình yêu thời sống vội

Cứ trôi đi... bến hẹn khất mùa

Nhân dân sống mới làm nên Tổ quốc

Máu chảy ruột mềm những lúc gió đưa

 

Tôi đã khóc vì những điều tử tế

Tôi đã yêu từng tấc đất giống nòi

Tôi đau đáu giao thông là hiểm họa

Và mỗi ngày thắt ruột trước bia đời

 

Hỏi ngọn bút, phép màu cho tôi vẽ

+ Một niềm tin

+ Một đạo lý

+ Cuộc người

Ai rao bán, tôi xin mua tất cả

Cho một lần được cứu sống dân tôi.

10/1/2019

Top