Đơn vị đồng hành
Truy cập: 5,329,948 lượt

Dòng sông ký ức

Chiếc lá ngược dòng

giữa mùa thu

thao thức

tức ngực...

 

Em múc năm tháng đầy tuổi mơ.

Saigon, 09/2008

Top