Truy cập: 5,245,058 lượt

Tạ ơn

Tạ ơn bầu trời

chở nắng rọi ngày

hái sao đêm dài

soi con đường hun hút...

 

Mẹ, cha là biển Thái Bình, là núi Thái Sơn

tạo nên hình hài

trái tim quả cảm

 

 

Tri ân ngọn cỏ lông chông

giũ sạch bụi trần

cuộn tròn đau thương theo gió

tiếng cười nở trên môi

 

Anh trôi về em.

Saigon, 2010

Top