Truy cập: 5,245,031 lượt

Ngày không bọt

Ngậm gió

thở hơi em nhú trắng

sương

nụ hôn đồi xanh xanh...

thông xanh xanh

ron-do* vòng quanh

 

Ngậm nhớ

thả mơ em nhú nắng

vương

ngọn yêu chồi xanh xanh

phơi xanh xanh

mam-bo * nồng say

 

Thác bọt

ngày không bọt

cao nguyên áo bay

cạn chén

kỷ nguyên mới.

Dalat, 2010

(*) Một thể loại âm nhạc của Mozart

Top