Truy cập: 5,245,048 lượt

Chơi vơi

Mải miết đi tìm sóng

thuyền anh dạt chốn nào?

ngàn cánh buồm lẩn bóng

em thành ngàn cơn gió...

 

Hoàng hôn ửng bồng đảo

vô tình lạc dấu yêu

mây đương mùa khát gió

cánh nhọc nhằn lòng chiều

 

Biển khác hơn ngày ấy

gió chơi vơi chim trời

sóng chơi vơi cá bơi

em chơi vơi bão tố…

Saigon, 05/2009

Top