Đơn vị đồng hành
Truy cập: 5,330,066 lượt

Tách

Đẩy mình ngã vào tranh

nhào trộn màu loang lổ

những ẩm ướt dâng trào...

 

Tách buồn khỏi chiêm bao

tưởng niềm vui đã đến

hóa ra...

tranh đời

toàn thân trào vết đau

Saigon, 12/2009

Top