Truy cập: 3,814,955 lượt

Nhà văn Nguyễn Lang Quân

Minh Đan đã trưởng thành trong thơ, đã già dặn trong cách biểu cảm tình yêu đầu đời. Một nhà báo được trang bị một hồn thơ thì cách nhìn sự việc có thêm màu sắc, bớt đi phần sơ cứng vốn sẵn có trong cuộc đời trần trụi…

 

Tôi rất tin ngoài khả năng văn xuôi đã định hình thông qua các bài phóng sự, ký sự thú vị về những vùng đất, con người, những món ăn địa phương,… khá ấn tượng với người đọc, thì trong thơ Minh Đan cũng sẽ có những bứt phá cống hiến cho độc giả những bài thơ hay khi hồn thơ đã chín.

Sài Gòn, 2007

NGUYỄN LANG QUÂN

(Chủ biên tuyển Văn thơ giữa đời thường, Trưởng Đại diện báo Bình Dương tại Sài Gòn)

Top