Truy cập: 4,660,486 lượt

Trong năm 2014, nhà thơ Minh Đan đã đăng ký độc quyền nhãn hiệu "Lọ Lem Đất Võ", mã số 254643, với dịch vụ xuất bản điện tử các tác phẩm viết.

 

Trong năm 2013, Lọ Lem Đất Võ Minh Đan đã lần lượt đăng ký Tác quyền (Quyền tác giả - tác phẩm) với “những đứa con thơ” của mình, ngoài ra còn ủy quyền cho công ty Phan Luật bảo hộ toàn bộ tác phẩm đã xuất bản.

 

Top