Truy cập: 3,357,333 lượt

Thương nhớ mười hai bị yêu cầu rà soát nội dung

Cục Xuất bản, In và Phát hành vừa có văn bản gửi các nhà xuất bản và đối tác liên kết yêu cầu kiểm tra, rà soát lại nội dung cuốn sách.

 

Sau cuốn sách Miếng ngon Hà Nội - NXB Dân trí, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ TT&TT) vừa có văn bản số 683/CXBIPH- QLXB gửi các nhà xuất bản và đối tác liên kết yêu cầu kiểm tra, rà soát lại nội dung cuốn sách Thương nhớ mười hai của nhà văn Vũ Bằng.

 

 

Văn bản nêu rõ qua kiểm tra lưu chiểu cuốn sách Thương nhớ mười hai, tác giả Vũ Bằng, Cục Xuất bản, In và Phát hành thấy nội dung cuốn sách có chi tiết nhạy cảm trong bài “Tháng bảy, ngày rằm xá tội vong nhân”.

 

Vì vậy, Cục Xuất bản, In và Phát hành yêu cầu các nhà xuất bản: Kiểm tra, rà soát lại nội dung cuốn sách Thương nhớ mười hai. Nếu phát hiện những vấn đề cần điều chỉnh, nhà xuất bản có biện pháp xử lý kịp thời.

 

Đồng thời, Cục Xuất bản, In và Phát hành cũng yêu cầu chỉnh sửa cho phù hợp đoạn trích trong bài “Tháng bảy, ngày rằm xá tội vong nhân” nếu tái bản.

 

Trước đó, cũng liên quan tới một cuốn sách khác của nhà văn Vũ Bằng là Miếng ngon Hà Nội do Nhà xuất bản Dân trí và Công ty TNHH Văn hóa Minh Tân - Nhà sách Minh Thắng liên kết phát hành, Cục Xuất bản, In và Phát hành cũng đã có công văn đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trong cả nước khẩn trương kiểm tra, rà soát và thu hồi.

 

Do nội dung cuốn sách Miếng ngon Hà Nội sai lệch hoàn toàn so với bản gốc được cấp phép, có nhiều sai phạm nghiêm trọng, NXB, đơn vị liên kết xuất bản và đơn vị in cuống Miếng ngon Hà Nội đã chịu mức phạt hành chính là 270 triệu đồng.

Top