Truy cập: 3,480,708 lượt

Hội Nhà văn TP.HCM thông báo xét duyệt tác phẩm hỗ trợ đầu tư

Để tiến hành xét chọn các tác phẩm hỗ trợ đầu tư đợt 1 năm 2020, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh thông báo: Đề nghị các Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh có tác phẩm xin hỗ trợ đầu tư sáng tác đợt 1 năm 2020 gởi tác phẩm về Văn phòng Hội Nhà văn TP. HCM từ nay đến hết ngày 31/3/2020.

Hội Nhà văn TP sẽ tiến hành xét chọn các tác phẩm xin hỗ trợ đầu tư vào đầu quý 2 năm 2020.

BCH

Top