Truy cập: 4,660,417 lượt

Công bố Danh sách Tân Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2021

Theo Quyết định số 12/QĐ-HV ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Hội Nhà văn Việt Nam, 36 hội viên mới được kết nạp lần này. Trong đó, gồm 15 nhà thơ, 12 nhà văn, 3 nhà lý luận phê bình, 3 dịch giả và 3 nhà văn viết cho thiếu nhi. Xin chúc mừng các tân hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và đặc biệt có lời chung vui cùng các nhà văn nhà thơ từ TP. Hồ Chí Minh.

 

Top